Om Malmströms Svets & Montage

40 år i branchen, 22 år som företag, 6 anställda, över 1000 genomförda projekt och vi har bara börjat!

På Malmströms Svets & Montage har vi i mer än 20 år (1991) arbetat med stålkonstruktioner, byggnadssmide och industriservice samt arbetat med konsultation, service och legokonstruktion i hela norden. Våra svetsare är certifierade enl. Europastandarden SS EN287-1 och våra konstruktörer har, utöver ingenjörexamen, mångårig erfarenhet från arbete i den kreativa mekanikens framkant.

Vi är certifierade enligt TR-Stål och har även IWS Examen

Historik

Efter att ha varit verksam inom smidesbranchen sedan 1967 så tog K-I Malmström steget fullt ut och bildade 1991 Malmströms Svets & Montage. Företagets inriktning var i huvudsak byggnadssmide samt tillverkning och montering av stålhallar för lantbruk och industri.

Under början och mitten av 90-talet utgjorde montering av Welands aluminiumbalkonger, en stor del av verksamheten. Monteringen utfördes i hela Norrland med omnejd på orter som Sundsvall, Östersund, Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Söderhamn, Matfors m.fl. Under denna period tillverkades även stålhallar och ladugårdsbyggnader runt om i länet.

Under senare delen av 90-talet riktades verksamheten om mot Industriservice och verksamheten bestod till 90% av att serva en av de större tillverkningsindustrierna i Sundsvall med kvalificerat kunnande.

Idag 2015 arbetar vi med byggnadssmide, industriservice, stålkonstruktioner, legojobb, konsultverksamhet, samt svetsningsarbeten och reparationer för åkerier, lant och skogsbruk.

Kategorier