Produkter

Kreativa projekt som är extra roliga blir kreativa produkter!

Malmströms Svets & Montage ”saluför” ett par utvalda produkter. Just nu arbetar vi med en grusharpa som heter BERGSHARPAN

Harpa
Bergharpan är ett mobilt sorteringsverk för fragmentering av grus, sprängsten, kullersten, rivmassor etc.
Sortera grus och sten på ett enkelt och smidigt sätt med Bergharpan originalet
Nu ännu kraftigare konstruktion för lång och driftsäker livslängd.
Alla ingående detaljer är väl tilltagna, kraftig profilbockad höghållfast avbärarplåt
som tål tuffa tag.
Bergharpan har separat ramkonstruktion med ett ledat harpbord. Detta medför en
pålitlig och driftsäker sållning/sortering av Ert material.
Vi levererar dagligen harpor över hela Norden till:
*     Kommuner
*     Statliga bolag
*     Entreprenadföretag
*     Privatpersoner
 Kontakta oss vid funderingar: 060-613000